vts vehicle tracking system
 

Cenik

Cenik

Paket: Paket USB
VTS Easy
Paket Basic
VTS Live
Paket Optima
VTS Live
Paket Potni nalogi
VTS Live
                                                                                    
Storitev:        
 Sledenje
 Zgodovina 30 dni
 Zgodovina 1 leto
 Vsa zgodovina (250.000 točk)  opcijsko  opcijsko
 Analiza poti
 Sortiranje sledenja
 Različne
 pravice uporabnikov
 Alarmi
 Enostavna poročila
 Podrobna poročila
 Potni nalogi
 Interesne lokacije
 Registracija voznikov
 Skrite vožnje  ―
 Sledenje na
 mobilnem telefonu
 
 Pomoč uporabnikom
 Prenos - Slovenija USB prenos
 Prenos - EU + Balkan USB prenos  opcijsko  opcijsko  opcijsko
 Prenos - tujina poljubno USB prenos  opcijsko  opcijsko  opcijsko
         
CENA najema paketa  pokličite
         
Naprava:        
CENA nakupa naprave   pokličite 
CENA najema naprave pokličiteVse cene so brez DDV. Pridržujemo si pravico za spremembo cen brez predhodnega obvestila.Opis storitev


Sledenje

Sledenje omogoča pregled gibanja v pisni obliki in na zemljevidu v praktično vsakem trenutku (osveževanje od 10s dalje). Dodatno so pri sledenju na voljo podatki o hitrosti vozila, zagonu motorja, prijavljenem vozniku, času postanka, smeri vožnje...

Zgodovina 30 dni, 1 leto ali vsa zgodovina 

Na strežniku in v napravi se podatki lahko shranjujejo za določeno obdobje. Glede na izbor paketa je to obdobje lahko od 30 dni do 1 leta. Pri dodatni opciji "Vsa zgodovina" se shranjujejo vsi podatki od dneva vklopa naprave.

Analiza poti 

Analiza poti v kombinaciji z zgodovino omogoča pregledovanje podatkov, poti po mesecih, dnevih ali po poljubno izbrani poti. Vsako izbrano pot ali časovno obdobje se lahko pregleda na zemljevidu ali v tabelah. Lahko se pregleduje le postanke s časi ustavljanja oziroma zagona motorja, hitrost vožnje, prijavljenega voznika, smer vožnje, itd. Z nastavitvijo filtrov za prikazovanje podatkov na zemljevidu ali v tabeli se učinkovitost analize še poveča... 

Sortiranje sledenja 

Sortiranje sledenja omogoča oblikovanje skupin za sledenje. V pregledu se lahko opazuje le izbrane skupine ali vsa vozila.

Različne pravice uporabnikov 

Uporabnikom se lahko dodeli različne pravice. Lahko se omeji dostop do določenih vozi, funkcij ter do določenih nastavitev delovanja sistema.

Alarmi 

Vsakemu vozilu se lahko določi dovoljene ure uporabe. Če je motor vozila zagnan ali če se vozilo premika v prepovedanem času, se sproži alarm v obliki sms sporočila na določeno telefonsko številko ali na določeni dve telefonski številki.

Enostavna, podrobna poročila in potni nalogi 

Prevožene poti ali se lahko strne v poročilo ali potni nalog. Poročilo ali potni nalog se lahko izdela za poljubno časovno  obdobje ali pot. Glede na želje se lahko v poročilo doda celotno aktivnost vozila, le izbrane poti, postanke, hitrost, voznike...V potne naloge se lahko doda dnevnice, dodatne stroške, lahko se izdela mesečni potni nalog ali nalog za izbrano pot...

Interesne lokacije

Lokacije, ki se pogosto obiskujejo se lahko shranijo v interesne lokacije. Pri analizi voženj program vse prihode in odhode na interesnih lokacijah posebej zabeleži. Pri izdelavi poročil ali potih nalogov vam program samodejno ponudi izpolnitev prihoda/odhoda in namen obiska za vsako interesno lokacijo posebej. Izdelava potnih nalogov je lahko zato precej hitrejša kot sicer.  

Registracija voznikov in skrite vožnje

Naprava VTS Live omogoča registracijo voznikov prek tipkovnice. Pri analizi podatkov ter sledenju, se dodatno izpisuje ime voznika, če je ta prijavljen v sistem.  Prav tako naprava omogoča vnos kode za ne-beleženje vožnje ali vnos kode za beleženje le prevoženih kilometrov brez informacije o poziciji (skrite vožnje).

Sledenje na mobilnem telefonu

Sledenje prek mobilnega telefona, ki deluje na operacijskemu sistemu Android ali iPhone. Omogoča izbiro pogleda, izbiro vozila ali več vozil,...

Pomoč uporabnikom

Uporabnikom sistema nudimo prek e-pošte ali telefonske številke brezplačno pomoč.

Prenos podatkov v Sloveniji, v EU ali v poljubni državi

Vsi paketi vsebujejo brezplačen prenos podatkov za območje Slovenije. Za prenos podatkov v tujini je potrebno doplačati. Dodatno vam lahko sestavimo paket poljubnih držav. Za podrobnejše podatke glede tujine ter periode točk in periode osveževanja podatkov za vsa območja, nas kontaktirajte. 

Atlan, razvoj elektronskih naprav, d.o.o., Polje 9D, 6310 Izola, Slovenija, EU
Tel: +386 (0)59 011 934, Fax: +386 (0)5 64 15 230
Email: info@atlan.si | Web: http://www.atlan.si