vts vehicle tracking system
 

Potni nalogi

Avtomatiziran obračun potnih stroškov oz. izdelava potnih nalogov vam lahko v podjetju prihrani veliko časa in s tem zniža stroške poslovanja. Vedno bolj restrikivna davčna zakonodaja zahteva urejeno in zakonsko skladno dokumentacijo službenih potni. K obračunu potnih stroškov sodi tudi obračun dnevnic in ostalih stroškov povezanih s službeno potjo. Aplikaciji VTS Live Reports  in VTS Easy Reports  omogočata, da na zelo enostaven način z nekaj kliki izdelate popolnoma opremljen potni nalog.


  » Potni nalog se idela tako, da se izbere eno ali več službenih poti.
  » Postopek izbire se lahko prepusti VTS Reports programu. Aplikacja omogoča
     samodejni izbor službenih potni.
 

  » Za lažji izbor relacij se lahko službene poti grafično prikaže na zemljevidu s
     pomočjo aplikacije Google Earth. »
Izbrane relacije se lahko dodatno uredi - popravi število kilometrov,
    čas vožnje,....

 »
VTS Reports lahko samodejno izračuna prevožene kilometre in čas vožnje.
 »
VTS Reports lahko  samodejno izpolni namen poti. To je zelo pomembno,
    saj zakon določa,
da mora imeti vsaka službena pot svoj namen.
 »
Aplikacija skrbi za skladnost števca prevoženih kilometrov v vozilu
                                                                        z obračunanimi prevoženimi kilometri.


  »
Rezultat nekaj klikov je popolnoma opremljen potni nalog.
  » 
Program polja za poročilo izpolni sam iz vaše baze podatkov.
  »
Izdelane potne naloge je možno arhivirati oz. shraniti za kasnejšo obdelavo.

Z VTS Sistemom je namen dosežen.
Z nekaj kliki boste na zelo enostaven, hiter in pregleden način izdelali popolnoma opremljen potni nalog. Ni se vam več potrebno obremenjevati kje ste vaše vozilo vozili pred tednom, mesecem ali letom dni. VTS Sistem bo podatke shranil za vas.

Atlan, razvoj elektronskih naprav, d.o.o., Polje 9D, 6310 Izola, Slovenija, EU
Tel: +386 (0)59 011 934, Fax: +386 (0)5 64 15 230
Email: info@atlan.si | Web: http://www.atlan.si