vts vehicle tracking system
 

VTS Reports

Program VTS Reports je uporabniku prijazna aplikacija namenjena celovitemu nadzoru aktivnosti voznega parka.

Omogoča sledenje vozil s pregledom poti v tabelah in na zemljevidu, dokumentiranje aktivnosti voznega parka ter izdelavno potnih nalogov. VTS Reports je program, s katerim uporabnik pregleduje podatke in pripravlja poročila za sistema  VTS Live  in  VTS Easy.


Podatki vsake točke aktivnosti

Za vsako točko aktivnosti posameznega vozila so prikazani:

         » pozicija točke,
         » čas ob katerem je bila točka narejena 
         » stanje vozila (odhod, na poti, prihod),
         » prevožena pot od točke odhoda, 
         » komulativna razdalja izbranega obdobja, 
         » hitrost v km/h,
         » voznik, ki je vozilo vozil,
         » območje (občina, naselje) in 
         » država.Prikaz poti na zemljeviduPrevožene poti se lahko pregleduje na zemljevidu z možnostjo spreminjanja gostote zapisa (količina točk). Prikazana je začetna točka s krajem in datumom, prevožena pot z 10 sekundnii intervalom (nastavljivo) ter mesto postanka s krajem in datumom. (Klikni na sliki za povečavo).

  Dodano se lahko pri paketu VTS Live spremlja izbrana vozila v danem trenutku.
Za vsako vozilo so na voljo podatki:

         » Stanje vozila (na poti,  v mirovanju),
         » Trenutna hitrost,
         » Voznik in
         » Datum

Vse "on-line"!


Potni nalogi in poročila aktivnosti

Za vsako prevoženo pot se lahko izdela potni nalog. Potni nalog je lahko izdelan v dveh oblikah:


» Klasični potni nalog službene poti ali
» Potni nalog za določeno obdobje (na primer: mesečni potni nalog lokalne kilometrine) 


Izdelava potnega naloga je preprosta in temelji na samodejnem izpolnjevanju/predlaganju s strani programa. Poleg potnih nalogov aplikacija VTS Reports omogoča izdelavo različnih poročil in nenazadnje preprosto izvoz podatkov v aplikacijo Microsoft Excel v obliki tabele, kjer so možnosti priprave poročil po želji obširne.Lastne lokacije in namen službene poti

VTS Reportsomogoča uporabniku izdelavo lastne preglednice lokacij. Aplikacija lahko ob prihodu vozila na shranjene lokacije samodejno izpolni poročilo in namen obiska (v potnem nalogu pa namen službene poti). Ta funkcionalnost bistveno poenostavi in pohitri izdelavo poročil in potnih nalogov. Zelo je uporabna tudi, ko uporabnik želi dokumumentirati poti, ki zahtevajo obisk določenih območij. Možne aplikacije so: varnostni obhodi, preverjanje praznenja smetnjakov, raznašanje pošte,...

Primer: postanke v radiju 100m okoli pošte zaznamuj kot postanek na pošti z namenom oddaje/prejema pošiljk!


Filtriranje podatkov

Ker je količina podatkov za obdelavo lahko zelo velika, je zelo pomembno, da so podatki pregledno prikazani. V ta namen VTS Reports nudi napredna orodja za filitriranje podatkov:

         » Prikaz le odhodov in prihodov vozila. Vmesne točke, ko je bilo vozilo na poti, niso prikazane.
         » Izločitev kratkih postankov. V preglednici so prikazani le postanki, ki so daljši od nastavljivega časovnega obdobja.
         » Prikaz poti izbranega voznika
         » Samodejno ločevanje službene in zasebne poti.
         » Prikaz poti izbranega voznika

Atlan, razvoj elektronskih naprav, d.o.o., Polje 9D, 6310 Izola, Slovenija, EU
Tel: +386 (0)59 011 934, Fax: +386 (0)5 64 15 230
Email: info@atlan.si | Web: http://www.atlan.si